Kirkebladet

Her kan du læse kirkebladet online

Kirkebladet udsendes tre gange om året. Vi gør os umage for at skabe et kirkeblad, der er meget læsevenligt – og så for ikke medlemmer. Et blad der bringer såvel folkeligt, som kirkeligt stof som omtale af menighedens liv. Alle er velkommen til at bringe indlæg i bladet. Kontakt præsten, hvis du har ideer – tanker til indlæg – da præsten også gerne hjælpe med at udforme det, du ønsker bragt. Du kan her læse nogle af de tidligere kirkeblade.